رهبری
 • رضا الیاسی کلات

  کارشناس ارشد ژئوتکنیک

 • محمد یزدانی

  کارشناس عمران

مدیران
 • مهرنوش فیاض

  کارشناس ارشد معماری

 • مرتضی نکوئی

  کارشناس ارشد سازه

 • ابراهیم یزدان پناه

  مدیریت اجرایی، کارشناس عمران

 • محمد ترابی

  کارشناس ارشد سازه

 • امیر احمدی باغچه

  دکتری ژئوتکنیک

مشاورین
 • پروفسور سهیل قره

  دکتری ژئوتکنیک

 • بهروز یوسفی

  دکتری سازه

 • حسین علیپور گلخطمی

  دکتری سازه

 • پروفسور محسن وفامهر

  دکتری معماری

 • احمد احمدی باغچه

  کارشناس عمران

 • احسان احمدی باغچه

  کارشناس عمران

 • یاسر احمدی باغچه

  کارشناس عمران

واحد ارجاع کار
 • امیررضا طاهری

  کارشناس عمران

 • صفیه شاکری

  کارشناس کامپیوتر

 • مسعود صابری

  کارشناس ارشد سازه

 • الناز زینلی

  کارشناس ارشد شهرسازی

 • حسن جاوی مقدم

  مدیریت واحد ارجاع-کارشناس ارشد معماری

 • محمد اسحاق زاده

  کارشناس ارشد سازه

 • رضا میرانی

  کارشناس عمران

واحد طراحی
 • فائزه شرفی

  طراح معمار، کارشناس ارشد معماری

 • احمد فیضی

  طراح معمار، کارشناس معماری

 • جلال الدین کریمی

  طراح معمار، کارشناس معماری

 • ندا تفقدی

  طراح معمار، کارشناس ارشد معماری

 • محمد رسول باقری

  طراح معمار، کارشناس معماری

 • زهرا احمدی باغچه

  کارشناس ارشد معماری

واحد سازه
 • دکتر محمدصالح صالحی

  طراح سازه، دکتری عمران

 • مهلا آژیر

  طراح سازه، کارشناس سازه

 • علیرضا یزدان پناه

  طراح سازه، کارشناس عمران

 • وحید زمانی

  طراح سازه، کارشناس عمران

واحد آزمایشگاه مرجع
 • مجتبی فارسیان

  مسئول آزمایشگاه

 • مهسا مختاری ثانی

  مدیرفنی - کارشناس عمران

 • غزاله دل افروز

  واحد پذیرش

 • سپیده قبادی

  کارشناس عمران

 • رحیم کوهستانیان

  کارشناس عمران

 • حمید قلیچیان

  کارشناس عمران

 • محسن آلیا

  کارشناس عمران

 • آرین پهلوان

  کارشناس عمران

واحد ژئوتکنیک
 • رضا گلستانیان

  کارشناس ژئوتکنیک، کارشناس ارشد ژئوتکنیک

 • امیرحسین طاهری

  کارشناس ژئوتکنیک، کارشناس ارشد ژئوتکنیک

 • پوریا واقعی

  کارشناس ارشد ژئوتکنیک

 • احمد میری

  کارشناس ارشد ژئوتکنیک

 • نگین بهرامی

  کارشناس ارشد ژئوتکنیک

 • محمود علی آبادی

  کارشناس ارشد ژئوتکنیک

 • شیما درگاهی

  سرپرست-کارشناس ارشد ژئوتکنیک

واحد بازرسی فنی جوش
 • کاظم خلیلی

  ارشد جوش

 • مهرداد سیاح هراتی

  کارشناس عمران

 • ایمان بهرام زاده

  کارشناس جوش

 • حسام رجایی فرد

  کارشناس جوش، ارشد مدیریت ساخت

واحد کنترل کیفی بتن
 • مصطفی جهانشیری

  کارشناس بتن، کارشناس عمران

 • امیرحسین احترامی

  کارشناس بتن، کارشناس عمران

 • ابوالفضل ایرانپور

  کارشناس بتن، کارشناس عمران

 • محسن اصغریان

  کارشناس بتن، کارشناس عمران

 • احسان زراعتی

  کارشناس عمران

 • رضا حاتمی مقدم

  کارشناس عمران

 • علی ابوالعلایی

  کارشناس عمران

 • مهران جلائی یزد نژاد

  کارشناس عمران

واحد حسابداری
 • فاطمه شاهی

  حسابدار، کارشناس حسابداری

 • هانیه جعفری

  حسابدار، کارشناس حسابداری

 • ناهید یزدانی

  سرپرست مالی، کارشناس حسابداری

 • الهه حاجی آبادی

  کارشناس حسابداری

واحد خدمات
 • سکینه ایزدی

واحد حفاری
 • هادی شفائی

 • حمید دادستان

واحد اجرا
 • هادی فولادی

  مدیریت اجرایی، کارشناس عمران

 • رضا علیزاده شیرحصار

  سرپرست واحد اجرا، کارشناس عمران

 • علی نصیری سام

  سرپرست اجرا، کارشناس عمران

 • حسین مرادی

  سرپرست کارگاه، کارشناس عمران

 • نوید عزیزی

  سرپرست کارگاه، کارشناس عمران

ماشین آلات
 • وحید شافعی

 • جواد دبیری

 • محمدرضا محمدی

 • امیر درَی

 • مهدی ساعدی

 • امیرمحمد بسطامی

ماشن آلات انتقال بتن
 • حامد حجی زاده

 • هوشنگ حجی زاده

 • محمد قصابی

 • مهدی دلفراز

  اپراتور پمپ

 • وحید یزدانی