هلدینگ آتی شهر با اتکا به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و در اختیار داشتن سرمایه عظیم نیروی انسانی جوان و متخصص و مدیران خوشنام و باسابقه ،  ضمن دستیابی به دانش فنی روز و اجرای پروژه های متفاوت در حوزه مشارکت وسرمایه گذاری مسکن با نام تجاری گروه طرح و توسعه دیماس و همچنین ارائه خدمات مهندسی شامل شرکت های مهندسین مشاور معماری،ژئوتکنیک، طراح و ناظر حقوقی ،آزمایشگاه خاک،جوش وبتن ،مجری ذی صلاح،طراحی و اجرای سازه نگهبان در سراسر خراسان بزرگ توانسته رضایت کارفرمایان محترم را جلب نماید.

این شرکت توانسته در جریان اجرای بیش از 500  واحد مسکونی شخصی  طی سال های 1393تا 1401 در اقصی نقاط شهرمشهد ، موجب اشتغال زایی ده ها نفر از جوانان این مرز و بوم را فراهم نموده و امید دارد با گسترش فعالیت های خود در آینده معضل بیکاری نیز ریشه کن گردد.

با توجه به توان بالقوه این شرکت آمادگی دارد با ارائه خدمات مهندسی و اجرایی در ساخت و ساز و عمران و آبادانی کشور عزیزمان ؛بیشتر از قبل نقش آفرین باشد.

در ادامه بخشی از پروژه های اجرایی گروه طرح و توسعه دیماس در چند قسمت ارائه شده است.

 

قسمت اول برخی پروژه های اجرایی گروه طرح و توسعه دیماس

 

 
 
قسمت دوم برخی پروژه های اجرایی گروه طرح و توسعه دیماس
 
 
 
 
 

مطالب مشابه

پروژه ها